F I T for Sustainable WellbeingFundamental

การดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน

การแพทย์ >>

การดูแลสุขภาพ ให้การปรึกษาโดยทีมแพทย์ พยาบาล มากประสบการณ์ ที่พร้อมให้คำแนะนำและการรักษาที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

โภชนาการ >>

การดูแลสุขภาพ ด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม ให้คำแนะนำโดยนักโภชนาการผู้เชี่ยวชาญด้านการกำหนดอาหารเพื่อผู้สูงวัยโดยเฉพาะ (Meal Plan Service)

Inner Emotion

การดูแลสมดุลร่างกายจากภายใน

บริการนักจิตบำบัด >>

การปรับสมดุลด้านอารมณ์และจิตใจ ด้วยการให้คำปรึกษาโดยนักจิตบำบัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัด ความเครียด และ อาการซึมเศร้า

กิจกรรมเพื่อการผ่อนคลาย >>

การผ่อนคลายจิตใจด้วย กิจกรรมต่างๆ อาทิการฝึกทำสมาธิ การนวดแผนไทย เพื่อให้ระบบการทำงานต่างๆของร่างกายทำงานได้ตามปกติ ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และลดความตึงเครียดจากการใช้ชีวิตประจำวัน

Transforming

การดูแลความแข็งแรงและสร้างเสริมสมรรถภาพของร่างกาย

การออกกำลังกาย >>

การออกกำลังกายอย่างถูกวิธีเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ด้วยบริการสิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ อาทิ สระว่ายน้ำ ห้องออกกำลังกาย ลู่วิ่ง และเลนจักรยาน ซึ่งมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบตามความต้องการของผู้พักอาศัย

เวชศาสตร์ฟื้นฟูสมรรถภาพ >>

การสร้างเสริมสมรรถภาพ ด้วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายด้านต่างๆ ที่ถูกออกแบบตามปัญหาแต่ละบุคคลโดยเฉพาะ