มีชื่อเสียงระดับโลกด้านการออกแบบที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงวัย ออกแบบโครงการด้วยแนวคิด Universal Design เน้นให้เหมาะสมกับคนทุกวัย คำนึงถึงความสะดวกสบาย ปลอดภัย ให้สามารถมั่นใจในการใช้ชีวิตได้เต็มที่ตามแบบที่ต้องการ

 

ออกแบบอาคารใช้แนวคิดแบบ Passive Ecology ใช้พลังงานน้อย เน้นการประหยัดพลังงาน โดยการวางอาคารตามตะวัน       ยืดตัวอาคารให้ยาวในแนวตะวันออก-ตะวันตก และเอาด้านสกัดของอาคารเป็นตัวรับแดด ทำให้ได้รับแสงธรรมชาติ ไม่ต้องเปิดไฟตอนกลางวัน และออกแบบอาคารให้เหลื่อมกัน เพื่อให้เกิดช่องว่างระหว่างอาคาร เพื่อทุกอาคารรับลมได้หมดทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

 

ออกแบบโครงการให้มีพื้นที่สีเขียวมีเงาไม้และลำธารไหลผ่านตลอดโครงการเพื่อให้เกิด Cool Air Pocket พัดความเย็นเข้าไปในพื้นที่ของทุกอาคารและการป้องกันน้ำท่วมด้วยวิธี Water Management อิงหลักธรรมชาติ สามารถระบายน้ำได้เมื่อฝนตกหนัก โดยใช้ระบบน้ำซึมดินและมีแอ่งรับน้ำหรือแก้มลิงที่สามารถกักเก็บน้ำได้รวมถึงมีคันกั้นน้ำภายนอกไม่ให้น้ำเข้าโครงการ โดยคำนวนจากระดับน้ำท่วมปี 2554

 

ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบตกแต่งภายในจากสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะโครงการสำหรับผู้สูงอายุ โรงพยาบาล และโครงการขนาดใหญ่ทั้งในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ออกแบบภายในตามหลัก Universal Design เพื่อให้ทุกคนในครอบครัวสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสะดวกสบาย ปลอดภัย และง่ายต่อการปรับเปลี่ยนหรือติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงวัยได้อีกในอนาคต

 

VAMED Healthcare Service (Thailand) ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการงานอาคารและระบบสิ่งอำนวยความสะดวกโรงพยาบาลและสถานสุขภาพจากออสเตรีย