ความคืบหน้าโครงการ : พฤศจิกายน 2561 ( Construction Update November 2018)