ความคืบหน้าโครงการ : มกราคม 2562 ( Construction Update January 2019)