ความคืบหน้าโครงการ : กุมภาพันธ์ 2562 ( Construction Update February 2019)