ความคืบหน้าโครงการ : ธันวาคม 2561 ( Construction Update December 2018)